• 01 Cenhinen Bedr
Photographed by Peter Ashworth

Cymru

Spring / Summer 2024

Stephen Jones Millinery presents its spring summer 2024 collection, ‘Cymru’.
Stephen explores his Welsh heritage which has sparked inspiration for the Model Millinery, Miss Jones and JonesBoy collections. A love letter to Wales, from headdresses of red dragons’ wings, to a straw brim spiralled into Celtic knots, or Dylan Thomas poetry embroidered on ribbon turbans.


The collection delves into Stephen’s past; imagining his great great grandmother eloping from Wales to Liverpool in the 1800’s and the confetti sprinkled bridal veil she would have loved to have worn. Celebrating the people of Wales, its mining history and the glamour of club legend Steve Strange and diva Shirley Bassey.


The magic of the haunting Welsh landscape is seen throughout the collection in layered tulle hats in the colours of Snowdonia, sweeping crin cloches reflecting the tides of Anglesey and feathered hats evoking the red kite, National Bird of Wales.


Finally, the traditional Welsh ‘Het’ is morphed into a transparent cocktail hat containing a yellow pavé
daffodil.

~

Stephen Jones Millinery yn cyflwyno casgliad gwanwyn haf 2024, ‘Cymru’.
Mae Stephen yn archwilio ei etifeddiaeth Gymreig sydd wedi tanio ysbrydoliaeth ar gyfer casgliadau Model Millinery, Miss Jones a JonesBoy.
Llythyr caru i Gymru, o benwisgoedd adenydd dreigiau coch, i ymyl gwellt wedi’i droelli’n glymau Celtaidd, neu farddoniaeth Dylan Thomas wedi’i frodio ar dyrbanau rhuban.


Mae’r casgliad yn ymchwilio i orffennol Stephen; gan ddychmygu ei hen hen nain yn dianc o Gymru i Lerpwl yn y 1800au a’r gorchudd priodasol y byddai hi
wedi bod wrth ei bodd wedi’i wisgo, wedi’i ysgeintio â chonffeti. Yn dathlu pobl Cymru, ei hanes glofaol a hudoliaeth y seren Clybiau Steve Strange, a’r difa Shirley Bassey.


Mae hud a lledrith tirwedd Cymru i’w weld drwy’r casgliad mewn hetiau tiwl haenog yn lliwiau Eryri, closh crin ysgubol yn adlewyrchu llanw Ynys Môn a hetiau pluog yn dathlu’r barcud coch, Aderyn Cenedlaethol Cymru.